Wie zijn we?

Het ontstaan van Alliantie Regio Leuven (ARL)

In 2000-2004 introduceerde toenmalig Minister van Mobiliteit, Bert Anciaux, een nieuwe vliegroute en baangebruik voor de “spreiding” van het luchtverkeer. Door deze nieuwe vliegprocedure vlogen de opstijgende toestellen, bij N- en O-wind, over gemeenten die vroeger zelden of nooit vliegtuig-last hadden (zoals Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Herent, Leuven, Bertem, Leefdaal, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Neerijse…), en dit op lage tot zeer lage hoogte.

Het duurde dan ook niet lang of er ontstond protest vanuit de lokale bevolking. Het begon met de bewonersgroep van Oud-Heverlee. In 2005 werd een actiegroep opgericht in Bertem – AGB (Actie-comité Groot-Bertem) – en niet lang daarna volgde ook Herent met AGH (Actiecomité Groot-Herent). Deze drie groepen vonden elkaar omdat ze dezelfde doelstelling hadden, namelijk de terugkeer van het vliegverkeer in de decenniaoude vliegcorridor. Ook een belangrijke bewoners-groep uit Leuven voegde zich bij deze groepering. Tijdelijk werd dan ook de overkoepelende naam OLW of ‘Overlegcomité Leuven West’ gebruikt.

Vanaf het prille begin werden ze bijgestaan door de expertise van WerkGroepLeuven (*). Haar voorstel om, bij N- en O-wind, rechtdoor te vliegen en de bestaande vliegcorridor te gebruiken, werd door WGL al in februari 2005 als oplossing aan de bevoegde instanties voorgesteld. De implementatie duurde echter nog tot maart 2014 en is nu bekend als de ‘Leuven 07-Rechtdoor’.

Alle bewonersgroepen uit de west- en zuidrand van Leuven verenigden zich in 2014 onder de huidige naam ARL, ‘Alliantie Regio Leuven’, met als doelstelling: “het nastreven van een duurzame oplossing voor de ganse Leuvense regio via de terugkeer van alle vliegverkeer in de decenniaoude vliegcorridor”, http://www.alliantieregioleuven.be. Sindsdien hebben ook vele sympathisanten uit andere gemeenten zoals Kortenberg en Huldenberg, zich aangesloten bij ARL.

Haacht, Aarschot, Rotselaar en Holsbeek startten echter een rechtszaak tegen de Leuven 07-Rechtdoor waardoor ARL gesteund door Herent, Bertem en Oud-Heverlee gedwongen werd om hiertegen in het verzet te gaan. In april 2016 vonniste de rechtbank dat de Leuven 07-Rechtdoor wel degelijk een evenwichtige oplossing is. Hiertegen werd alweer beroep aangetekend.

 


(*) Mission Statement: WerkGroepLeuven (WGL) is onafhankelijk van politieke partijen, maar wil wel samen met politici en overheid zoeken naar duurzame oplossingen. Opgericht naar aanleiding van de problematiek rond Zaventem, wil de werkgroep antwoorden bieden op maatschappelijk, socio-economische en financiële vraagstuk-ken. Zij stelt zich ook ten dienste van belangengroepen, zoals vakbonden en bewonersactiecomités, maar wenst dit te doen in alle onafhankelijkheid en gericht op het bekomen van breed maatschappelijk aanvaarde oplossingen.