Actualiteit

24 maart 2023
WGL Rechtzetting Brief 220828 van politici tegen Leuven Rechtdoor

9 augustus 2017

De hierbij vermelde recente artikels uit De Standaard geven vanuit twee verschillende invalshoeken een duidelijk zicht op de problematiek van het vliegtuiglawaai op en rond Brussels Airport. Wanneer men de twee analyses echter naast mekaar legt, dan krijgt men een zeer coherent geheel van de vermelde problemen en tegelijkertijd ook een duidelijk zicht op de vereiste oplossingen:

  1. de luchthaven werd, de gezien de overheersende windrichting, destijds ingeplant aan de verkeerde kant van Brussel;
  2. het opstijgend en dalend vliegverkeer moet geconcentreerd worden in de corridors die al decennialang bestaan en deze moeten zeer goed afgelijnd worden;
  3. de nachtrust van de bewoners onder en omheen de vluchtcorridors dient hierbij verzekerd te worden tussen 23 uur en 7 uur;
  4. hiertoe dienen de aanbevelingen van de WGO in zake maximale lawaaihinder zo snel mogelijk bij wet opgelegd te worden;
  5. nieuwbouw onder deze corridors moet verboden worden; en
  6. de woningen die er in de voorbije jaren gebouwd werden, moeten effectief geïsoleerd worden op kosten van de luchthaven.

Zij geven tevens een duidelijke vertaling van de uitgangspunten voor de acties die ARL nog steeds voert voor het behoud van Leuven07Rechtdoor.

Artikel De Standaard 2017 07 25 – Brussels Airport ligt niet in de Sahara
Artikel De Standaard 2017 07 26 – Minder vliegtuiglawaai kan ook zonder boetes


17 november 2016

ARL neemt kennis van het standpunt van de CEO van Brussels Airport, nl. « Isabelle Durant van Ecolo heeft tien (nvdr. 16) jaar geleden de doos van Pandora geopend. … Nu wordt het elk jaar moeilijker om de luchthaven te laten draaien. » (einde citaat)

Inderdaad, de problemen in de Leuvense regio zijn begonnen in 2000 toen twee Brusselse ministers, eerst Durant en daarna Anciaux, het Brussels probleem exporteerden naar de Leuvense regio. Daarna werd uiteindelijk door een democratisch gekozen meerderheid beslist om het vliegtuiglawaai terug te plaatsen daar waar het al decennialang quasi permanent heerste, namelijk in de 07-Corridor….. Dat gebeurde met de invoering van de Leuven 07-Rechtdoor conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ook in de Brussels regio moet het lawaai teruggeplaatst worden waar het vóór het jaar 2000 al decennialang was. De zogenaamde “billijke spreiding” is gewoon het (bijna misdadig) verleggen van last bij een ander, in plaats van de overmatige belasting te reduceren.

Reactie van de gemeente Kortenberg op deze aankondiging van Brussels Airport:

2016-11-17-kortenberg-radicaal-tegen-mogelijke-verlenging-landingsbaan-25l


2015 06 05 – Brief van de ombudsdienst Luchthaven Brussel-Nationaal aan Minister Galant aangaande 07-Rechtdoor

2014 10 10 – Fragment Federaal Akkoord 2014-2019 – Luchthaven

2014 10 01 – Gemeente Bertem vraagt gezond verstand in discussie vliegtuigroutes-2

2014 09 29 – Motie Leuvens gemeenteraad-2

Gelieve ook de hoorzitting in de Leuvense gemeenteraad te beluisteren, de bespreking van de motie begint na 2u35 minuten en duurt tot 02u55. Op het einde kan je horen dat burgemeester Louis Tobback uitdrukkelijk NIET pleit voor een terugkeer naar de oorspronkelijke ‘route West’ en de aberrante situatie van de bocht boven Leuven-West perfect verwoordt!

2014 06 18 – Herent – Leuven rechtdoor vliegtuigroute

Disclaimer: De inhoud van de ARL web site is onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.